Συντήρηση Προγράμματος DAT

Με αφορμή προγραμματισμένη συντήρηση συστημάτων στο Web Service, το Σάββατο 04/05/19 από 15.00 έως 16.00 και την Κυριακή 05/05/19 από 07.00 έως 14.00 ΔΕΝ θα είναι δυνατή η είσοδος στο πρόγραμμα της DAT.

Προτεινόμενο στα