DAT AUSTRIA GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

A jelen szabályzattal a DAT Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; „DAT”) meghatározza az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető elveit.

Az irányadó jogszabály az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”).

1.            Az adatvédelem tárgya

Az adatvédelem tárgya a személyes adat. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ilyen adat tehát a magánszemély neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

2.         Cookie-k

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, in