DAT-барометър за кризата около Covid-19

Deutsche Automobil Treuhand GmbH публикува месечния си DAT- барометър. Основната тема този път е ситуацията с автопарковете във времето на пандемията от Covid-19. За база е използвано проучване сред флийт мениджърте и оценка на данните от Федералната агенция за автомобилен транспорт (KBA) в Германия.

Пазарът се е свил драстично през март: поради блокирането и свързаното с него законово изискване за спиране на търговията с автомобили, едва ли някои автомобили биха могли да бъдат търгувани или регистрирани. Това важи еднакво за нови и за употребявани превозни средства. През март 2020 г. в Германия са регистрирани само 215 219 нови автомобила, 10% по-малко в сравнение с предходния месец и с 38% по-малко, отколкото през март 2019 г. Данните за пазара на употребявани автомобили бяха сходни: с 462 576 промени в собствеността, стойностите са с 18% под тези за предходния месец и с 26 % под данните за март 2019 г. 

Препоръчва се на