Изкуствен интелект оценява щети по застраховка

На събитие в Берлин Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) демонстрира как изкуствен интелект би могъл да бъде използван като технология за описване на щети по застраховка.

„За DAT като ориентирана към бъдещето компания е важно да се занимаваме с изкуствен интелект. С оглед на нашата позиция на независима институция за данни на автомобилния сектор е логична стъпка да се стремим към имплементирането на подобни технологии и да ги предлагаме в нашата продуктова линия SilverDAT. Същевременно технологията съдейства за по-неутрално оценяване и за редуциране на икономическите загуби в процеса за оценка на щети. Това важи с особено сила за автомобилните фирми“, казва Хелмут Айферт, ръководител на DAT.

Eто защо в момента DAT тества заедно с различни свои клиенти технологии с изкуствен интелект за анализ на снимки, с чиято помощ биват разпознавани цели автомобили, различни части по каросерията и щети с различни степени на увреждане, за които се прави автоматична калкулация с модула SilverDAT „FastTrackAI“. Разпознаването на снимката е отправната точка на дигитален процес, който накрая води до експертна калкулация или до веща оценка с ремонтните разходи.

Препоръчва се на