Flexibilná správa súborov na jednej platforme

SilverDAT myClaim je odpoveďou na výzvy vo vašich procesoch riešenia poistných udalostí. Tento nástroj pre správu poistných udalostí spojí všetkých účastníkov, ktorí sa podieľajú na procese riešenia poistnej udalosti, a to predajcov automobilov a servisov, poisťovní, vlastníkov vozového parku a taktiež znaleckých organizácií. Všetky tieto spoločnosti môžu spolupracovať prostredníctvom jedinej digitálnej platformy.


Pre koho je SilverDAT myClaim?

SilverDAT myClaim ponúka možnosť digitálneho prepojenia jednotlivých strán do jedného jediného prípadu. Každá strana má svoju vlastnú rolu so špecifickými právami, povinnosťami a podobou prípadu. To vytvára sieť, v ktorej môžu byť tieto strany spojené pre lepší priebeh práce:

  • Výrobca / Importéri
  • Poisťovne
  • Auto požičovne
  • Servisy
  • Zložky záchrannej služby
  • Znalecké organizácie
  • Správcovia vozových parkov
  • Lízingové spoločnosti
  • Dodávatelia náhradných dielov
  • Ostatné spoločnosti

Výhody


   Webová aplikácia, bez potreby inštalácie a aktualizácie


   Low-code vývoj umožňuje rýchlu úpravu procesov


   Integrácia všetkých zúčastnených strán v procese riešenia prípadu, od opravovne a poisťovne až po znalca a výrobcu/importéra.


   Pracovné procesy s pokročilou funkcionalitou a neobmedzenými možnosťami spracovania


   Kalkulácia opravy môže byť vytvorená priamo v SilverDAT myClaim


   Rozsiahle možnosti auditu


   Priradenie práv v systéme pre jednotlivé strany a užívateľov


   Zabudovaná podpora viacerých jazykov a mien


   Zabudovaný flexibilný správca pravidiel


 

Low-Code Webová Platforma

SilverDAT myClaim je low-code vývojová a komunikačná platforma. To umožňuje digitalizovať procesy súvisiace s vozidlom v krátkej dobe a s veľkou flexibilitou. Platforma je tvorená rôznymi modulárnymi prvkami, ktoré pri spoločnom použití umožňujú jedinečné procesy.

Naši konzultanti zodpovední za implementáciu aplikácie, spoločne s našimi klientmi, modelujú najvhodnejšie procesy pre svoje potreby a následne tieto procesy v krátkej dobe implementujú na platforme.

Napríklad pre každého účastníka procesu riešenia poistnej udalosti, sú riešené jednotlivé postupy, priania a požiadavky. Každý účastník má v systéme svoje vlastné práva, ktoré sa týkajú iba ich role a oblasti v celom procese. Tie môžu byť dokonca nastavené na úrovni zamestnancov, vo vnútri spoločnosti. Pre všetky spoločné procesy je možné integrovať požiadavky a priania všetkých zainteresovaných strán.

V rámci platformy SilverDAT myClaim je možný výpočet poškodení importovať z akéhokoľvek systému výpočtu škody, alebo použiť silu štandardného plno integrovaného systému výpočtu škôd z DAT. Dokumenty a obrázky sú nahrávané do spisu prípadu a sú prístupné všetkým priradeným účastníkom.